Konkursy i szkolenia

Konkursy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

PKPK rokrocznie organizuje różne konkursy i imprezy ekologiczne, aby poprzez zabawę zachęcić uczniów do samodzielnego poznawania przyrody. Są to imprezy cykliczne i weszły na stałe do naszego kalendarza. Celem organizowania poszczególnych konkursów jest:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej
  • zapoznanie z formami ochrony przyorody w Polsce oraz walorów przyrodniczych parków krajobrazowych
  • uświadomienie różnorodności biologicznej Podlasia
  • poszerzenie wiedzy ekologicznej
  • podnesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i uwrazliwienie na problemy ochrony środowiska
  • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

 

KONKURS WIEDZY O PARKU KRAJOBRAZOWYM PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Tegoroczne hasło konkursu: Drzewa i krzewy w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

- Kiedy: kwiecień

- konkurs skierowany do uczniów ze szkół podstawowych z klas V-VI. W konkursie biorą udział 3 osoby z każdej szkoły.

Konkurs składa się z dwóch części:

  1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie odpowiednio wcześniej przygotowują i przesyłają do siedziby tematyczną prezentację multimedialną
  2. Rozwiązywanie testu przez uczestników.

Zwycięża osoba, której suma punktów za prezentację oraz test jest najwyższa.

Po zmaganiach konkursowych wszystkim uczestnikom organizowane jest ognisko.

Organizator: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

KONKURS „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

Kiedy: listopad – czerwiec

- konkurs skierowany do uczniów z gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin, z wyjątkiem miast wojewódzkich.

konkurs przebiega w 5 etapach:

1 etap: szkolny – listopad – rywalizacja między uczniami w obrębie danej szkoły (do wzięcia udziału w tym etapie zachęcamy całe klasy).

2 etap: gminny – grudzień – rywalizacja między szkołami w obrębie danej gminy (w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedno gimnazjum, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3).

3 etap: parkowy – styczeń – rywalizacja szkół reprezentujących gminy w obrębie danego parku krajobrazowego. Do etapu wojewódzkiego przechodzi jedna szkoła.

4 etap: wojewódzki marzec – rywalizacja pomiędzy szkołami reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi jedna szkoła z danego Parku Krajobrazowego, która reprezentuje województwo podlaskie w etapie ogólnopolskim.

5 etap: ogólnopolskimaj/czerwiec – rywalizacja między szkołami, które zwyciężyły w finałach wojewódzkich.

Organizatorzy: Parki Krajobrazowe Polski

KONKURS "BIORÓŻNORODNOŚĆ I FORMY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE":

- Kiedy: wrzesień – listopad;

konkurs przebiega w trzech etapach:

 I – szkolny – wrzesień – rywalizacja uczniów w szkołach. Z każdej szkoły przechodzą 3 osoby z najwyższą liczbą punktów

II – powiatowy – październik – rywalizacja uczniów z poszczególnymi szkołami biorącymi udział w konkursie, wyłonienie najlepszych pięciu osób z najwyższą liczbą punktów

III – wojewódzki – listopad (w siedzibie BPN w Białowieży)

- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

- Organizator:Białowieski  Park  Narodowy  z  siedzibą  w  Białowieży.

Współorganizatorzy: Parki Narodowe i Krajobrazowe woj. podlaskiego, RDLP w Białymstoku, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Fot.: Konkurs Wiedzy o Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Fot. Zmagania uczniów podczas konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" etap 4 - wojewódzki w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej

Fot. VI edycja konkursu Bioróżnorodnośc i formy ochrony przyrody w Polsce - finał w Białowiekim Parku Narodowym

 

 

Dodana: 6 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 9 październik 2017 10:20