Zabytki Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i okolic

 


Dobrzyniewo Kościelne

- murowany kościół p.w. Zwiastowania NMP, wybudowany w latach 1905-1910

Janów

- układ urbanistyczny z przełomu XVIII i XIX w,

- zespół kościoła p.w. św. Jerzego z lat 1899-1904

- drewniana plebania z ok. 1905 r.

Supraśl

- dwór z 1822 r. tzw. "Biały Dworek"- obecnie siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

- zespół klasztorny bazylianów z XVI-XVIII w. z obronną cerkwią p.w. Zwiastowania NMP z lat 1503-1511

- cerkiew p.w. św. Jana Teologa z lat 1889-1891

- cerkiew cmentarna p.w. św. Jerzego Męczennika z 1901 r.

- kościół p.w. Świętej Trójcy z lat 1861-1865

- kościół ewangelicko-augsburski (obecnie kościół katolicki) z 1870 r.

- drewniany budynek "Stara Poczta" z XVIII w.

- zespół pałacowo-parkowy Buchholzów z lat 1892-1903

- drewniane domy tkaczy z połowy XIX w.

                      

                        Kaplica cmentarna                                Pałac Buhcholtzów
                       rodziny Buhcholtzów                             Fot. Henryk Leniec
                        Fot. Henryk Leniec
    

 

 

Sokółka

- cerkiew z 1850-1853 r. - odbudowana w 1878 r.

- Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego z lat 1840-1848, rozbudowany w latach 1901-1904

- Bohoniki - meczet tatarski z 1900 r.

- Malawicze Dolne - wiatrak koźlak, drewniany z 1946 r.

                                 

                                    Cerkiew w Sokółce               Koźlak z Malawicz Dolnych
                                   Fot. Renata Dołęga                    Fot. Renata Dołęga
       

Krynki

- układ urbanistyczny z XV-XVIII w.

- Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Anny z lat 1907-1913

- murowana brama dzwonnica z pierwszej połowy XVIII w.

- cerkiew prawosławna p.w. Narodzenia NMP - obiekt murowany z 1864 r.

- cerkiew cmentarna p.w. św. Antoniego z poł. XVIII w.

                  

          Ołtarz kościoła w Krynkach                           Wnętrze cerkwi w Krynkach
                 Fot. Piotr Jucha                                           Fot. Piotr Jucha

 

- Bożnica Żydowska Chasydzka z XIX w.

- Synagoga Kaukaska z 1850 r.

- pozostałości zespołu dworskiego z XVIII/XIX w.

- Górka - zespół dworski z drugiej połowy XIX w.

- Jurowlany - zespół Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Jerzego Męczennika, murowana z 1870 r., cerkiew prawosławna cmentarna p.w. śś. Męczenników Borysa i Gleba, drewniana z 1865 r.

- Kruszyniany - meczet tatarski z końca XVIII w., drewniany

- Żylicze - zespół dworski z drugiej poł. XIX w. pozostałość po majątku rodowym de Virionów

  

                  Meczet w Kruszynianach                                  Cerkiew w Jurowlanach
                    Fot. Tomasz Popławski                                        Fot. Piotr Jucha

 

Michałowo

- układ urbanistyczny z XIX w.

- Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Opatrzności Bożej z lat 1906-1910

- drewniana cerkiew p.w. św. Mikołaja z lat 1906-1910

- drewniana plebania prawosławna z pocz. XX w.

- budynek dawnej fabryki włókienniczej z pocz. XX w.

- drewniane domy z przełomu XIX i XX w.

Szudziałowo

- murowany kościół p.w. św. Wincentego Ferrariusza i Bartłomieja Apostoła z lat 1935-1938

- drewniane domy z przełomu XIX i XX w.

 

                                            

                     Kościelny ołtarz w Szudziałowie                        Cerkiew w Gródku
                               Fot. Piotr Jucha

Gródek

- Cerkiew Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z lat 1946-1947 r., w miejscu, gdzie prawdopodobnie wzniesiono pierwszą w Gródku cerkiew ufundowaną przez Chodkiewiczów w XV w.

- kaplica na cmentarzu prawosławnym p.w. Opieki Matki Boskiej z 1862 r.

- kościół rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusowego zbudowany w latach 1933-1936

- cmentarz żydowski z drugiej połowy XVII w.

- kaplica p.w. św. Anny z ok. 1840 r.

- cerkiew prawosławna p.w. św. Anny z okresu 1913-1914


Czarna Białostocka

- drewniane domy z XIX w.

- kolejka wąskotorowa z lat 1914-1918

- łaźnia miejska, obecnie wyłuszczarnia nasion, z 1930 r.


Wasilków

- murowana cerkiew p.w. śś. Piotra i Pawła Apostołów z 1853 r. (dzwonnica)

- kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1880-1883

- murowany kościół p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej z lat 1958-1966

- drewniane domy z przełomu XIX i XX w.

- przepompownia wody z 1891 r.

- filtrownia wody obecnie nie użytkowana z 1913 r.

- Święta Woda - miejsce kultu unitów i prawosławnych, później również katolików, początek XVIII w.

 

                    

                            Cerkiew w Wasilkowie                          Zabytkowy kościół w Wasilkowie     
                        Fot. Dżenneta Bogdanowicz                            Fot. Agnieszka Radulska

Knyszyn

- układ urbanistyczny z XVI w.

- murowany kościół p.w. śś. Jana Apostoła i Jana Ewangelisty z 1520 r. zniszczony w 1710 r., odbudowany i przebudowany w 1772 r.

- drewniany lamus z lat 1818-1820

- dawna drewniana plebania z końca XIX w. - pozostałości parku dworskiego z XVI w.

- budynki szpitala z lat 1910-1912

- pozostałości parku dworskiego z XVI w.

- drewniana i murowana zabudowa z XIX i pocz. XX w.

- cztery stare cmentarze: katolicki, ewangelicki, prawosławny i żydowski

 


Zabłudów

- układ urbanistyczny z XVI w.

- murowany kościół p.w. śś. Piotra i Pawła z lat 1805-1840

- murowana cerkiew p.w. św. Mikołaja z lat 1847-1855

- kaplica cmentarna p.w. św. Marii Magdaleny z 1848 r.

- kaplica cmentarna p.w. św. Rocha z 1850 r.

- pozostałości pałacu Radziwiłłów: oficyna i park z II poł. XIX w.

- drewniane domy z przełomu XIX i XX w.

Dodana: 5 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2010 12:02