Wersja do druku

Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Teatrów Obrzędowych
Termin: styczeń
Miejsce: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Program: Promowanie tradycji kolędniczych regionu z udziałem kapel, zespołów i teatrów obrzędowych.

„Misajed”
Termin: luty
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

Program: Wieczór karnawałowy, nawiązujący do nieodległych czasów, kiedy to w okresie od Bożego ­Narodzenia do Wielkiego Postu we wsiach było wyjątkowo radośnie i śpiewnie. Niezwykle oryginalna nazwa „misajed” nawiązuje do mięsa, którego w tym czasie spożywano wyjątkowo dużo. Animatorem imprezy był zespół ludowy „Zaranica” z Krynek, ale na spotkanie są także zapraszani inni muzykanci (np. z Łosinian i Nietupy), którzy dzielą się wspomnieniami z dawnych obchodów „misajeda”, a następnie prezentują popularne kiedyś melodie taneczne.

„Sabantuj”(Świętgo pługa)
Termin: sierpień
Miejsce: „Tatarska Jurta” w Kruszynianach

Program: Tatarskie święto ludowe. Oprócz zespołów społeczności tatarskiej, zapraszani są goście także innych narodowości i konfesji (np. Białorusini). Dla licznie odwiedzających to święto turystów, przeznaczono stragany z charakterystycznymi dla każdej kultury podlaskiej potrawami oraz organizowane są pokazy ułanów, kozaków, tatarskich jeźdźców i polskiej szlachty.

Supraskie Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko”
Termin: czerwiec (pierwszy weekend)
Miejsce: Supraśl

Program: Impreza odbywa się od 1995 roku i promuje walory przyrodnicze oraz kulturowe Puszczy Knyszyńskiej, zapoznaje z regionalną twórczością, tradycyjną kuchnią, a także propaguje zdrowy styl życia. Program zawiera dwa bardzo interesujące przedsięwzięcia kulinarne: Mistrzostwa Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej oraz Konkurs Nalewek Puszczańskich. Scena towarzysząca imprezie prezentuje muzykę o korzeniach szeroko pojętego folkloru Podlasia, charakteryzuje się również klimatami balladowymi. Lokalizacja imprez plenerowych na tzw. bulwarach nadrzecznych, stwarza dodatkową okazję do bliskiego kontaktu gości z rzeką Supraśl, z jej atutami wypoczynkowymi i przyrodniczymi. Co roku organizatorzy starają się urozmaicać program „Uroczyska”: nowością XVIII edycji był zlot kuglarski.

„Kupalle”
Termin: czerwiec
Miejsce: Gródek

Program: Uroczystość obrzędowa zwią­zana z imieninami Jana i tzw. Nocą Świętojańską. Obejmuje uroczysty pochód nad rzekę Supraśl, puszczanie wianków, śpiewanie pieśni ludowych, ognisko. Oprawę artystyczną tworzą koncerty zaproszonych zespołów (m.in. z Gródka, Białegostoku, Załuk).

Międzynarodowy Festiwal „Kresowa Przyśpiewka Frywolna”
Termin: ostatni weekend czerwca
Miejsce: Zalew wodny „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej

Program: Corocznie podczas festiwalu goszczą zespoły ludowe z kraju i z zagranicy. Wykonywane przyśpiewki wywodzą się z bogactwa kultury kresowej.

„Siabrouskaja Biasieda”
Termin: lipiec
Miejsce: Uroczysko „Boryk” koło Gródka

Program: Impreza plenerowa w formule koncertu, przybliżająca między innymi dorobek polskich Białorusinów. Podczas koncertu występuje kilkadziesiąt zespołów z Polski i z zagranicy (Białoruś, Ukraina). „Siabrauskaja Biesieda” stanowi wspólną zabawę wykonawców oraz publiczności. Przedsięwzięcie zwień­cza pokaz fajerwerków i wspólne pieczenie prosiaka.

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”
Termin: lipiec
Miejsce: Uroczysko „Boryk” koło Gródka

Program: Przedsięwzięcie organizowane jest regularnie od 1989 roku przez Białoruskie Zrzeszenie Studentów, a ostatnio także Fundację Villa Sokrates. Występują gwiazdy polskiej i białoruskiej sceny rockowej (m.in. legendarny zespół „Rima”, NRM, WZ Orkiestra czy 5&5).

Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich
Termin: sierpień
Miejsce: Kruszyniany

Program: Impreza odznacza się różnorodnością i bogactwem propozycji. Obrazuje spuściznę polskich Tatarów, w tym przybliża ich tradycję religijną, kulinarną, taneczną, pismo, rzemiosło wojenne. W 2013 roku organizatorzy zaproponowali nowe atrakcje, między innymi prezentację krajów, których żyją mu­zułmanie, ponadto warsztaty zwią­zane z kulturą tatarską.

„Prymackaja Biasieda”
Termin: sierpień
Miejsce: Amfiteatr w Michałowie

Program: Doroczna impreza plenerowa, której pomysłodawcą był białoruski zespół amatorski „Prymaki”. Do udziału w przedsięwzięciu są zapraszane zespoły i soliści z kraju oraz Białorusi, kultywujące w swojej twórczości artystycznej tradycję białoruską. Pierwsza część przedsięwzięcia ma charakter koncertu, druga – to wspólna zabawa do białego rana przy nowoczesnej stylizowanej muzyce białoruskiej. Podczas spotkania wielokrotnie rozbrzmiewa hymn „Hej, Pymackaja Biasieda”, prezentowany jest też pokaz fajerwerków. Przedsięwzięciu towarzyszą konkursy, w tym kulinarny.

Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej
Termin: pierwsza niedziela września
Miejsce: Zalew wodny „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej

Program: Impreza plenerowa myśliwych i leśników, doskonale ukazująca walory Puszczy Knyszyńskiej, w tym gospodarkę łowiecką. Obejmuje wystawy fotografii i trofeów myśliwskich, pokazy sygnalistów, konkurs kulinarny, możliwość skosztowania swojskich wyrobów (np. bigosu z grzybami, różnorodnych nalewek).

Święto Grzyba
Termin: wrzesień
Miejsce: zalew w Michałowie

Program: Doroczny festyn, który promuje grzybobranie oraz piękno Puszczy Knyszyńskiej. Ważne osobistości, zapraszane na to święto, rywalizują ze sobą w zbieraniu grzybów. Organizatorzy dbają również o inne atrakcje: na przykład organizowany jest konkurs w rozpoznawaniu grzybów, konkurs kulinarny – na najsmaczniejszą potrawę grzybową, czwórbój gimnazjów oraz leśny savoir-vivre. Na turystów czekają liczne stoiska z rękodziełem ludowym i wyrobami kuchni regionalnej. Na oprawę artystyczną składają się występy zespołów folklorystycznych i ludowych.

Dni poszczególnych miejscowości gminnych
Cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i turystów coraz liczniej odwiedzających region Puszczy Knyszyńskiej. Mające charakter uroczystości kulturalno-rekreacyjnych. Towarzyszą im liczne koncerty, pokazy i wystawy. Imprezy promują dorobek lokalnych zespołów śpiewaczych, muzycznych i tanecznych nawiązując przy tym do historii regionu. Stwarzają okazję do współzawodnictwa sportowego, propagując zdrowy styl życia. Niezwykle malownicze są organizowane w regionie dożynki gminne, stanowiące przykład kultywowania do dziś obrzędowości żniwnej i jej adaptowania do czasów współczesnych.

Przykładem aktywnej lekcji historii z dziejów regionu były obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Główne uroczystości, zlokalizowane w gminie Gródek, nawiązywały do stoczonej pod koniec kwietnia 1863 roku w leśnym ostępie Piereciosy, największej na Białostocczyźnie bitwy tamtego okresu, która przeszła do historii jako bitwa pod Waliłami. Natomiast w Mostowlanach uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą urodzonego w tej wsi Konstantego Kalinowskiego, jednego z przywódców powstania. W uroczysku Piereciosy złożono kwiaty na mogile poległych powstańców oraz pokazano widowisko-rekonstrukcję bitwy sprzed 150 lat.

Zwieńczeniem obchodów jubileuszu było utworzenie 70 km „Ścieżki Szlakiem Powstania Styczniowego”; zadbano o odpowiednią infrastrukturę omawianej trasy ze szczególnie atrakcyjną – wieżą widokową, która została zlokalizowana na Górze Kopnej – jednym z najwyższych wyniesień w paśmie Wzgórz Świętojańskich Puszczy Knyszyńskiej.

Przywiązanie do wiary, miejscowych tradycji historycznych oraz obyczajów, wśród mieszkańców puszczańs­kich gmin pozostaje niezwykle silne. Wpływa tym samym na charakter społecz­ności lokalnych, które cenione są przez turystów i odwiedzających za szczodrość, gościnność i otwartość. Dawniej, kiedy nie było telewizji i Internetu, chętnie spędzano czas wspólnie: przy darciu pierza, kiszeniu kapusty, przędzeniu lnu i wełny, słuchając opowiadań o przeszłości. W ten sposób zacieśniała się, silna do dziś – wspólnotowość mieszkańców. Jednym z jej przejawów jest to, że życie rodzinne w tym regionie nadal w wielu przypadkach opiera się na trwaniu rodziny trzypokoleniowej (obejmującej dziadków, rodziców i dzieci), a spotkania sąsiedzkie nadal są chętnie inicjowane, choć obecnie już z innych powodów. Kontakty międzyludzkie skupiają się między innymi na wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, wspólnym świętowaniu uroczystości religijnych (odpustów), a także – co stanowi novum – uczestniczeniu w różnego rodzaju festynach, połączonych z zabawą ludową.