Bóbr głodny jak wilk 

W poniedziałek pracownicy Służby Parku otrzymali, z Urzędu Miejskiego w Supraślu, zawiadomienie o obecności bobra Castor fiber przy bulwarach nad rzeką Supraśl. Ponieważ zwierzę było aktywne w dzień i nie reagowało na bliskość ludzi, pracowników PKPK poproszono o obserwację jego zachowania i opinię w tej sprawie. W istocie po dotarciu we wskazane miejsce zauważono osobnika tego gatunku, który korzystając z wysokiego stanu wody dotarł w normalnie niedostępne obszary i spokojnie okorowywał gałązki rosnących w głębi bulwarów wierzb. Zdecydowanie był to osobnik młody i bardzo głodny czym prawdopodobnie można tłumaczyć jego zachowanie. Do pewnego momentu nie wykazywał zainteresowania obecnością obserwatorów i niespiesznie odpłynął na bezpieczną odległość dopiero kiedy za bardzo się zbliżyli. Jednak zanim to uczynił dał się nam sfilmować.

film