Obrady Rady Społeczno – Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska

Dwudziestego czerwca bieżącego roku w Nadleśnictwie Czarna Białostocka po raz pierwszy obradowała Rada Społeczno – Naukowa Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Knyszyńska. LKP Puszcza Knyszyńska powołano zarządzeniem nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2011 roku.


W trakcie obrad. Fot. Arch. PKPK

Na spotkaniu spośród dwudziestu członków obcych było trzynastu oraz zaproszeni goście.
Obrady rozpoczął Pan Ryszard Ziemblicki – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dyrektor przywitał zaproszonych gości i rozpoczęto wybór Prezydium Rady. Na pełnienie funkcji społecznych zgodę wyrazili:
Profesor Andrzej Grzywacz – przewodniczący LKP Puszcza Knyszyńska
Profesor Bazyli Poskrobko – zastępca przewodniczącego LKP Puszcza Knyszyńska
Mgr inż. Joanna Kurzawa – sekretarz LKP Puszcza Knyszyńska


Dalsza część obrad. Fot. Arch. PKPK

Podczas obrad o walorach przyrodniczych, warunkach gospodarczych oraz przyszłych zadaniach społecznych jakie będzie realizował LKP PK wypowiadali się Zdzisław Szkiruć – pracownik wydziału ochrony lasu w RDLP Białystok, nadleśniczowie: Bogdan Kolęda, Jeremi Szklarzewski, Andrzej Stobiński oraz członkowie Rady.


Prezentacja multimedialna podczas obrad. Fot. Arch. PKPK


Pokaz wyłuszczarni w Czarnej Białostockiej. Fot. Arch. PKPK

Podczas spotkania zaprezentowano wstępny regulamin działania Rady oraz plan pracy Rady. Dokumenty te zostaną zatwierdzone po konsultacjach na kolejnym spotkaniu jeszcze w bieżącym roku. 

Joanna Kurzawa, 27-06-2012

Dodana: 6 lipiec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2012 15:05