Wersja do druku

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska został utworzony Zarządzeniem nr.64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2011 r ) na podstawie art..33 ust.1 oraz art..13b ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach. Zajmuje powierzchnię 47486 ha.

W skład  LKP „Puszcza Knyszyńska” weszły grunty Lasów Państwowych o łącznej powierzchni 47,486 ha z 3 nadleśnictw, w tym:
Nadleśnictwo Supraśl – powierzchnia 17,455 ha
Nadleśnictwo Dojlidy – powierzchnia 16,109 ha
Nadleśnictwo Czarna Białostocka – powierzchnia 13,922 ha

Na obszarze LKP-u proponowana jest gospodarka leśna mająca na celu:
• dostosowanie składu gatunkowego do panujących warunków  glebowo-siedliskowych,
• urozmaicenie struktury piętrowej i wiekowej drzewostanów,
• utrzymanie ekotypu sosny supraskiej poprzez stosowanie zmodyfikowanych rębni zupełnych,
• stosowanie rębni zupełnej jako podstawowej fory użytkowania rębnego oraz rębni złożonych typu gniazdowego i rębni przerębowych,
• pozostawienie wartościowych kęp drzewostanu oraz fragmentów starodrzew,
• zaniechanie użytkowania na cennych zbiorowiskach roślinnych.

Leśny Kompleks Promocyjny to zwarty obszar lasu, który ma służyć promowaniu zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest pozyskiwanie surowca przy jednoczesnej ochronie przyrody i zachowanie trwałości lasów.  Ważnym elementem jest tu  również edukacja przyrodniczo – leśna oraz promowanie turystycznych  walorów Puszczy Knyszyńskiej.

W najbliższej pzyszłosci działalność LKP Puszcza Knyszyńska skupi się m.in.: na:

  • urochomieniu ścieżki historyczno-przyrodniczej dotyczącej Powstania Styczniowego w ramach obchodów 150 rocznicy tego wydarzenia,
  • projektach scieżek rowerowych łącżących miasto Białystok z Puszczą Knyszyńską wzdłuż tras nr 8, 19 i 65,
  • urochomieniu drezyny ręcznej  z wykorzystaniem istniejących torów kolejki wąskotorowej,
  • przygotowaniu wydawnictw informacyjnych,
  • przygotowaniu wraz z LGD Puszcza Knyszyńska projektu modernizacji infrastruktury turystycznej w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej na terenach nieleśnych,
  • uczetnictwie w opiniowaniu Planu Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Puszczy Knyszyńskiej.