Wersja do druku

W siedzibie Parku znajduje się punkt sprzedaży publikacji wydawanych przez PKPK. Dostępne są liczne informatory, przewodniki, widokówki, mapy, a także bardziej obszerne pozycje o tematyce przyrodniczo-społecznej. Szczególne miejsce wśród nich zajmują nowe wydawnictwa multimedialne, stwarzając warunki do wykorzystania komputera, jako nowoczesnego narzędzia w edukacji leśnej. Pewna część naszych wydawnictw przeznaczona jest na darowizny dla bibliotek różnych typów szkół oraz na nagrody w licznych konkursach.

Posiadamy również bogaty zbiór prac naukowych dotyczących walorów PKPK, które udostępniamy zainteresowanym osobom, zwłaszcza studentom kierunków związanych z ochroną środowiska lub turystyką.

Proponujemy zapoznanie się z najnowszymi interesującymi pozycjami wydawniczymi , dotyczącymi Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 „Puszcza Knyszyńska - szkice leśników”

Książka popularyzuje walory naturalne i kulturowe Puszczy Knyszyńskiej, jednego z najlepiej zachowanych kompleksów leśnych w Polsce.


 

„Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w systemie ochrony przyrody i edukacji i środowiskowej”

Wydawnictwo pokonferencyjne, które zainteresuje wszystkich pragnących poszerzyć i zaktualizować swą wiedzę a temat puszczańskiej flory i fauny. 


Perspektywy i strategie rozwoju gospodarczego puszczy Knyszyńskiej
oraz ochrona przyrody na Litwie


 

 Przewodnik "Puszcza Knyszyńska"


 

 

 

 

 

1 2 3  >>