Rok 2010  - rokiem Czystej Puszczy

Z końcem 2010 roku zakończono projekt „Czyste środowisko, odnawialne źródła energii, wyedukowane społeczeństwo podstawą zrównoważonego rozwoju Puszczy Knyszyńskiej”. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Podczas jego trwania odrestaurowano salę ekspozycyjną, wystawową oraz przyrodniczą, zaś salę przyrodniczą wzbogacono o nową, trwałą roślinność i eksponaty zwierzęce. W trakcie realizacji projektu zostały wypracowane metody edukacji w zakresie ochrony środowiska. Przygotowano wystawę, prezentacje tematyczne (recykling, odnawialne źródła energii i inne) jak również pomoce dydaktyczne – banery, ulotki, informatory, a także zaprezentowana została przechodnia wystawa tematyczna.
W ramach podsumowania projektu, w siedzibie PKPK odbyło się seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji Lasów Państwowych, RDOŚ, samorządowcy, pracownicy naukowi, członkowie Rady Parku a także przedstawiciele mediów regionalnych.
 Zapraszamy do zapoznania się ze stanem infrastruktury ochrony środowiska
w gminach Puszczy Knyszyńskiej. 


Puszczańskie Gminy dbają o czystość środowiska.

 

Tabela 1: Stan infrastruktury ochrony środowiska w gminach Puszczy Knyszyńskiej 

Dodana: 26 lipiec 2010 00:00

Zmodyfikowana: 25 maj 2011 11:03