Wersja do druku

Frekwencja edukacyjno-turystyczna

Co roku siedzibę naszego Parku odwiedza przeciętnie 3500 gości. Przeważającą ich liczbę stanowią dzieci
i młodzież szkolna. W tym roku wizytę złożyło nam  4255 osób, w tym 689 turystów indywidualnych.
W imprezach edukacyjnych i turystycznych udział wzięło 2455 osób, w prelekcjach i prezentacjach – 201,
w warsztatach edukacyjnych – 130, a w zajęciach na ścieżkach edukacyjnych – 203 osoby.
Miesiącem obfitującym w największą liczbę odwiedzających jest czerwiec. Najmniej gości odwiedza nas
w grudniu.